Medellínovi aplikovali smrtelnou injekci poté, co nejvyšší soud zamítl poslední odvolání. K upuštění od popravy vyzýval Texas Mezinárodní soudní dvůr. Medellína totiž po zatčení neinformovali o jeho právu využít pomoc konzulátu. Texas argumentoval, že ho pravidla soudního dvora nezavazují.

Mezinárodní soudní dvůr nařídil, aby byly pozastaveny veškeré plánované popravy Mexičanů ve Spojených státech. Mexiko si totiž stěžovalo, že o svém právu, jež zaručuje Vídeňská úmluva o konzulárních stycích, nevědělo v době zatčení více jeho občanů. K dodržování pravidel mezinárodního dvora vyzval v úterý USA také generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

Mezinárodní dvůr přikázal přezkoumání

Medellínův případ se datuje do roku 1993, kdy byly v Houstonu šestičlenným gangem znásilněny a zavražděny dvě dívky ve věku 14 a 16 let. Z vraždy starší z nich byl uznán vinným Medellín, který se do USA přistěhoval jako dítě. Svou vinu nepopíral.

Mexiko, kde trest smrti neexistuje, podalo na základě porušení práv Medellína a padesáti dalších svých občanů, kteří v USA čekají na vykonání popravy, u Mezinárodního soudního dvora na Spojené státy žalobu. Soud mu dal zapravdu a nařídil všechny případy přezkoumat.

Texas přiznal, že Medellín o svém právu využít pomoci mexických diplomatů informován nebyl. Argumentoval ale, že muž záležitost během procesu vůbec nezmínil. Jeho generální prokurátor navíc prohlásil, že stát není zavázán mezinárodnímu dvoru, ale nejvyššímu soudu Spojených států.