Dřevěné plavidlo se začalo převracet a potápět dvacet minut poté, co loď nesoucí název Comandante Sales vyplula z Lago del Pesquero. Vraceli se na ní účastníci náboženské slavnosti. Cestující, z nichž většina naštěstí uměla plavat, zachraňovalo další plavidlo. Záchranářům se podařilo dostat potápějící se loď ke břehu.

Velitel záchranářů uvedl, že plavidlo nesmělo od ledna opustit přístav. Nemělo potřebné dokumenty a jeho posádka postrádala zkušenosti k ovládání tak velké lodi.

Pátrání po třech desítkách nezvěstných bude pokračovat v pondělí ráno, až se v oblasti rozední.

Ostatní lodě pomáhaly pasažérům z převráceného trajektu.:.Ostatní lodě pomáhaly pasažérům z převráceného trajektu.foto: Reuters