Několikaměsíční problémy se znečištěním ovzduší v 5,5miliónovém městě se v posledních dnech dále prohloubily pro nedostatek deště a kvůli přechodu některých továren na topný olej jako palivo v souvislosti s prudkým snížením dodávek zemního plynu ze sousední Argentiny. 

Množství škodlivin v ovzduší se neustále zvyšuje. Minulý týden byl překročen dosavadní rekord z roku 1999. Podle chilských úřadů jsou hlavním zdrojem znečištění v metropoli auta, průmyslové závody a rozsáhlé užívání neekologických vytápěcích systémů domácností.

Úřady doporučily všem školám pozastavit hodiny tělocviku, lidem s dýchacími potížemi se nedoporučuje vůbec vycházet z domova.