Turínské plátno je podle tradice pohřební roucho, do něhož bylo zahaleno tělo Ježíše Krista po sejmutí z kříže. Na více než čtyři metry dlouhé a metr široké lněné látce je dvojitý otisk postavy muže s vousem a dlouhými vlasy. Od roku 1578 je uchováváno ve speciální schráně v kapli turínské katedrály. Látka se ale podle kritiků Cinquemaniho během staletí srazila, což může udávanou výšku také zkreslovat.

Sporná je navíc samotná pravost plátna. V roce 1988 provedly jeho radiokarbonovou analýzu nezávisle na sobě tři laboratoře, které plátno shodně označily za středověký podvrh z let 1260 až 1390.

Pokud by Ježíš opravdu měřil více než 1,87 metru byl by na tehdejší dobu opravdový obr. Průměrná výška lidí v minulých staletí byla mnohem nižší.