Usměvavá malá třicátnice Sámira Marzúková schovává vlasy pod barevným šátkem. Je hrdá, že se do skupiny dostala. Své poslání považuje za pokus o nápravu nedostatků světa víry. "Budeme vyučovat tolerantní islám v sociálně znevýhodněném prostředí," říká.

Vládní úřady začaly o nových kazatelkách vážně uvažovat po pěti teroristických atentátech, které byly spáchány v květnu 2003 v Casablance. Zahynulo při nich 45 lidí a na 100 osob bylo zraněno. Právě tehdy se král Muhammad VI. rozhodl zavést v obci věřících opatření, jimiž by se dalo předcházet náboženskému extremismu.

Sámira vystudovala arabskou literaturu a korán zná nazpaměť. Nehodlá se nijak vměšovat do práce imámů, kteří jako jediní mají právo vést modlitby v mešitách, zejména o pátečním svátku. "Muršidáty povedou náboženské diskuse, budou vyučovat v kurzech islámu, budou pomáhat lidem, kteří se ocitnou v nesnázích, a pozornost věřících budou zaměřovat na tolerantní islám," říká nedávno vdaná žena.

Její kolegyně Lajla Fárisová vystudovala islám a svou novou profesi chápe jako předávání "skutečné podoby víry muslimů". "Přispějeme k nápravě odchylek v islámu," říká. Je si vědoma, že na to, aby se svět vypořádal s radikálními muslimy, je zapotřebí globální přístup.

Je to protiislámská aktivita, tvrdí odpůrci

Roční příprava kazatelek obsahovala lekce znalostí koránu, práva, jazyků, ekonomie, informatiky a psychologie. Ředitel školy Muhammad Mahfúd lituje jedině toho, že se kvůli časové tísni do programu nepodařilo zařadit také sport. Napravit by se to mělo ale v příštím cyklu. Výběr budoucích žákyň už začal.

Ministr pro islámské záležitosti Ahmad Taufík říká, že "náboženský radikalismus není v marocké kultuře zakořeněn, ale že zlo nelze nikdy vyloučit na sto procent".

Zástupce radikálnější strany Spravedlnost a dobročinnost Hasan Binadží se domnívá, že práce nově vyškolených pracovnic změní v terénu jenom málo. "Za touto aktivitou jsou síly, které jsou proti islámu, zejména ty, jež jsou odpovědné za mravní rozklad. Na obyvatelstvo to bude mít jen omezený vliv," říká.