KfV současně uvedlo, že překvapivě poklesl počet zraněných snowboardistů, jejich podíl klesl z 31 procent na 23 procenta. Podle předchozích zpráv organizace je přitom nebezpečí úrazu u snowboardistů dvakrát vyšší než u lyžařů. Přispívá k tomu také to, že průměrný věk snowboardistů je 28 let, zatímco lyžařů 37, což značí, že milovníci sněžných prken více riskují.