Když 79letá Alžběta II. otvírala novou sekci operní budovy, mávali na ni místní i turisté papírovými australskými vlajkami. Královnina přítomnost ale také přilila olej do ohnivé debaty, zda by neměla být vystřídána v pozici hlavy státu někým "domácím".

Britská královna je v Austrálii oficiální hlavou státu, kterou zastupuje generální guvernér. Královna může vetovat jakýkoli australský zákon. Za 105 let od osamostatnění země se to ale nikdy nestalo. Guvernér, kterého královna jmenuje, má podle australské ústavy v rukou veškerou výkonnou moc, v podstatě se však omezuje jen na formální akty. Do řízení a politického života země guvernér prakticky nezasahuje.

Průzkum serveru www.ninemsn.com.au, kterého se zúčastnilo přes 147 tisíc lidí, ukázal, že 57 procent Australanů chce, aby se jejich země stala republikou. Austrálie je konstituční monarchií i 218 let poté, co na ostrov přijeli první britští osadníci.

Řada lidí před operou také připustila, že královnu šli uvítat nebo se na ni spíš jen podívat ne kvůli tomu, že je hlavou státu, ale protože jde o celebritu.