Charles v něm po cestě na předání svrchovanosti Hongkongu v roce 1997 označil tamní ceremoniál za směšný a čínské politiky za "děsivé přestárlé voskové panoptikum".

Žalovaný bulvární list namítá, že veřejnost má právo se dozvědět názory následníka trůnu, a hájí se svobodou slova a přístupu k informacím. Princův advokát argumentuje potřebou ochrany soukromí. Princ navíc uvádí, že noviny porušily jeho autorská práva.

Spisy unikly do novin přes tajemnici Sary Goodallovou, kterou princ v roce 2000 po 12 letech práce propustil, což se jí silně dotklo. Novinářům pak předala sedm následníkových deníků.