Příprava takové dohody, která by nahradila Kjótský protokol po jeho vypršení v roce 2012, byla přitom hlavním cílem montrealské konference. Na prodloužení dohod, které Kjótský protokol obsahuje, se domluvily jen státy, které jej podepsaly.

Podle diplomatů však Washington, který je největším světovým znečišťovatelem životního prostředí, odmítl i pouhé zahájení diskuse o dlouhodobém plánu boje proti globálnímu oteplování.

USA odmítly již v minulosti připojit se ke Kjótskému protokolu, v němž se asi 40 bohatých zemí zavázalo snížit do roku 2012 emise oxidu uhličitého o 5,2 procenta oproti jejich úrovni v roce 1990. Protokol vstoupil v platnost letos v únoru po jeho ratifikaci Ruskem.

Z velkých rozvojových zemí, které by rovněž měly po roce 2012 k mezinárodní ekologické dohodě přistoupit, zaujala na konferenci jednoznačně negativní postoj Saúdská Arábie, jež se v této souvislosti jako největší světový vývozce ropy obává poklesu zájmu o fosilní paliva.