"Tím, že se snažíme co nejlépe zajistit hranici a tvrdě postupujeme proti zločineckým a převáděčským skupinám, tlak na hranici klesá, což je vidět i na počtech zadržených nelegálních migrantů," řekl v pondělí ministr novinářům v Sobrancích.

Dále informoval, že zatímco v roce 2002 zadrželi policisté na zhruba 97 kilometrů dlouhém úseku hranice s Ukrajinou kolem 15 000 nelegálních migrantů, v loňském roce to už bylo méně než 10 000 a za prvních jedenáct měsíců letošního roku už jen 6366 lidí, většinou z jihovýchodní Asie.

Podle šéfa oddělení hraniční a cizinecké policie v Sobrancích Jána Laškodyho klesly meziročně téměř o tisíc případů také počty žadatelů o azyl. Díky lepší spolupráci s ukrajinskou stranou po změně tamní vlády je Slovensko úspěšnější i při navracení nelegálních migrantů na Ukrajinu na základě readmisní dohody.

Cena za bezpečí: 44 miliónů eur

Palko v této souvislosti uvedl, že Slovensko doposud investovalo v rámci příprav na začlenění země do schengenského prostoru do ostrahy východní hranice více než 4,7 miliónu eur. Schengenské podmínky se přitom SR zavázala splnit do konce příštího roku, dokdy investuje do zabezpečení hranic s Ukrajinou celkem asi 44 miliónů eur. Podle Palka byly v uplynulých měsících vypsány veřejné soutěže na vybavení hraniční policie a v současnosti už probíhá dodávka technických a informačních prostředků.

"Na slovensko - ukrajinské hranici probíhá v těchto týdnech čilý stavební ruch. Na každém z devíti hraničních oddělení se něco rekonstruuje nebo se stavějí nové objekty," sdělil ministr. V Sobrancích tak například do června příštího roku hodlá ministerstvo nechat postavit novou budovu ředitelství hraniční policie, odkud bude koordinovat zabezpečení východní hranice.