Bachit byl velvyslancem v Izraeli a dlouho působil ve vojenské výzvědné službě. Jeho volba potvrzuje nejen důraz na bezpečnost, ale také na vliv silových složek v zemi

Změna byla očekávána. Bachit byl v září jmenován úřadujícím šéfem rady národní bezpečnosti a vedoucím královy privátní kanceláře.

Král Abdalláh jmenováním Badrána do čela vlády, kde nahradil Fajsala Faíze, obviňovaného politiky z hrubých politických chyb, mnohé překvapil.