Státní zastupitelství loni akceptovalo, že vina u osmi z 16 obžalovaných by byla u odvolacího soudu těžko prokazatelná, v případě dalších osmi obžalovaných však podalo odvolání. Zastávalo názor, že soud zohlednil jen rakouské předpisy a nikoli mezinárodní, ačkoli by se na některé skutečnosti měly vztahovat.

Odvolací soud v Linci však dnes toto stanovisko nepřijal a odvolání zamítl. Tím původní rozsudek salcburského soudu vstoupil v platnost a všech šestnáct obviněných bylo osvobozeno.

Přestože následná katastrofa byla označena za největší a nejtragičtější svého druhu v poválečné historii Rakouska, dospěl soud k závěru, že pokud vůbec obžalovaní porušili rakouské předpisy, pak jen nepatrně, tudíž nemohou být zodpovědnými za tragédii. Lanovka vyrobená v roce 1974 vzplanula za jízdy po úniku brzdové kapaliny poblíž přídavného teplovzdušného radiátoru v dolní, neobsazené kabině soupravy.

Státní zastupitelství poukazovalo na to, že sálavý radiátor, instalovaný v dolní kabině, byl určen pouze k použití v domácnostech a neměl být vůbec použit ve veřejné dopravě.

Osvobozující rozsudky u soudu první instance vyvolaly velké pobouření pozůstalých. Ti se soudí o odškodnění. Zastupuje je u amerických soudů právník Edward Fagan.