Žalobu tři žen, jejichž jména nebyla zveřejněna, podporuje i Asociace pro rodinné plánování, která hájí zájmy těhotných žen nepřejících si přivést na svět potomka. Jejich žádost poukazuje na to, že irské právo omezující interrupce poškozuje "jejich zdraví a dobro".

Podle údajů BBC ročně v sousední Velké Británii podstoupí interrupci 6000 Irek. V jejich domovské zemi umožňuje tento zákrok jen vážný zdravotní stav potenciální rodičky. Úřady vydají k umělému přerušení těhotenství souhlas jen tehdy, je-li bezprostředně ohrožen její život. V jiném případě je přerušení těhotenství nezákonné.

Asociace pro rodinné plánování usiluje o to, aby se interrupce staly v Irsku legální. Organizace upozorňuje, že současný stav má na svědomí lidské životy. Nešťastné ženy totiž často vyhledávají služeb šarlatánek. Vydatně pomoci by v tom mohlo případné vítězství v celé kauze ve Štrasburku. Žalobu předanou do Štrasburku naopak již odsoudily irské katolické kruhy.  

Stejně přísný zákon jako v Irsku platí už jen jediné členské zemi Evropské unie - Polsku. Také tam může být těhotenství ukončeno pouze tehdy, pokud představuje nebezpečí pro zdraví matky, pokud je zárodek nenapravitelně poškozen, nebo pokud bylo těhotenství vyvoláno při znásilnění či incestu.