„Milí krajané, sousedé a přátelé,” zahájil Podivínský projev. Na úvod poděkoval za pozvání. „Rád jsem ho znovu přijal,” řekl. Ve zdravici připomněl druhou světovou válku a nacionalismus jako příčinu zpřetrhání vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci a pád komunistického režimu v někdejším Československu jako příležitost k následnému opětovnému sbližování.

Podivínský zdůraznil, že Češi a Němci krok za krokem postupují v obnově vztahů, jejichž dobrou úroveň již dnes dokládají stále častější obchodní, regionální a kulturní setkávání. Společné snažení pak velvyslanec dal za příklad řešení jiných sporů v Evropě, mezi kterými zmínil odluku Británie od Evropské unie, terorismus a radikalismus.

Posselt chce sudetoněmecký sjezd v ČR. Velká myšlenka, míní Seehofer

Velvyslanec rovněž připomněl úsilí bývalého českého premiéra Petra Nečase a jeho někdejšího bavorského kolegy Horsta Seehofera o vzájemné sblížení. Za důležitý je totiž považován Nečasův projev v Mnichově v roce 2013, ve kterém vyjádřil lítost Česka za příkoří způsobená sudetským Němcům při odsunu po druhé světové válce. Z Československa byly po válce odsunuty na tři miliony Němců. Podivínský dodal, že v rozvoji vztahů chtějí pokračovat i nynější bavorský premiér Markus Söder a český ministerský předseda Andrej Babiš.

„Jsem skálopevně přesvědčen, že před námi leží společná evropská budoucnost,” řekl na závěr Podivínský, jehož projev publikum opakovaně oceňovalo potleskem.

Projev Podivínského ocenil i Posselt, který k řečnickému pultu přistoupil po českém velvyslanci. Řekl, že sudetští Němci se řídí evropským duchem a že chtějí žít v míru s Čechy. „Nikdy jsem doma neslyšel zlé slovo o Češích, ale mnoho ošklivých slov o nacionalismu,” vzpomněl Posselt, který má po otci sudetské kořeny a po matce štýrské.

Posselt se zastal Merkelové. Sklouzáváte ke komunismu, odsoudil české politiky

Posselt v neděli stejně jako v sobotu a v pátek, kdy sudetský sjezd začal, varoval před hrozbami nacionalismu a radikální levice i pravice. „Musíme brát nacionalismus velmi vážně. Tyto síly chtějí zničit vše, co zničit lze,” upozornil Posselt a zdůraznil, že budoucnost Evropy je v jednotě. „Nechceme ale centralistickou Evropu, ani prázdnou Evropu plnou byrokratů, nýbrž federální demokratický spolek,” řekl.

Bavorský premiér Markus Söder jako závěrečný řečník ocenil sudetské Němce jako významné stavitele mostů mezi Bavorskem a Českou republikou. „Sudetští Němci jsou vzorem budování mostů pro dobré vztahy mezi Českem a Bavorskem. Dnes můžeme hrdě říci, že po desetiletích rozdělení jsme dnes sousedy a přáteli v srdci Evropy,” uvedl Söder.

Bavorský premiér Markus Söder

Bavorský premiér Markus Söder

FOTO: Andreas Gebert, Reuters

Bavorsko, kde podle Posselta má třetina obyvatel sudetský původ, po druhé světové válce převzalo nad vysídlenými Němci z tehdejšího Československa oficiální záštitu. Tento bavorský závazek v neděli Söder zopakoval a sudetským Němcům poděkoval za přínos k růstu bavorské ekonomiky a blahobytu. O sudetském sjezdu pak Söder řekl, že to není regionální setkání menšiny, ale v pravdě evropská událost.

Jako první řečník dnešní hlavní části sjezdu vystoupil Steffen Hörtler, který je zemským předsedou bavorské části Sudetoněmeckého krajanského sdružení. „Scházíme se zde 30 let po pádu železné opony, která se zhroutila díky lidem, kteří chtěli konečně pro kontinent svobodu,” řekl Hörtler. Dodal, že sudetští Němci o svobodu kontinentu, jednotu a přátelství vždy stáli a dnes tomu není jinak. „Sudetoněmecký sjezd je oslavou porozumění národů,” zdůraznil.

Hörtler poděkoval také za početnou českou účast. V této souvislosti zmínil českého velvyslance Podivínského a někdejšího českého ministra kultury Daniela Hermana, který v roce 2016 jako první člen české vlády vystoupil na sudetském sjezdu s projevem.

Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt

Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Dopoledne ještě před projevy na návštěvníky čekala bohoslužba, kterou sloužil řezenský biskup Rudolf Voderholzer, mimo jiné i za doprovodu zástupce České biskupské konference Adolfa Pintíře z českobudějovické diecéze. Voderholzer během bohoslužby zmínil historicky a církevně blízké vazby Řezna a Prahy.

Na závěrečný den sjezdu se dostavily tisíce lidí, kteří zaplnili sportovní halu Donau-Arena, kde se setkání koná.

V sobotu na sjezdu vystoupil německý ministr vnitra Horst Seehofer. Ten ocenil myšlenku budoucího uspořádání sudetoněmeckého sjezdu v Česku, se kterou přišel nejvyšší představitel Němců vysídlených po válce z českých zemí Bernd Posselt. Podle něj sice čas ještě nedozrál, ale za dva či tři roky by k tomu prý dojít mohlo.