Počet hlášení o sexuálních útocích na akademii, kterou prochází většina důstojníků americké armády, roste čtvrtý rok. Ve školním roce, který skončil v loňském létě, bylo oznámeno 50 případů oproti 26 ve školním roce 2015–2016. Pro srovnání, akademie amerického námořnictva v Annapolisu a akademie letectva v Coloradu Springs zaznamenaly jen nepatrné zvýšení.

Ministerstvo obrany a představitelé West Pointu uvedli, že zvýšení počtu případů je výsledkem soustředěného úsilí, které má oběti povzbudit, aby případy ohlásily. Ale dramatický a setrvalý nárůst může naznačovat, že útoků přibylo, dodala AP.

„Jsem velmi povzbuzen hlášeními,” řekl AP generál Robert Caslen, který akademii West Point velí. Připustil, že mnozí nepochopí tuto tužbu, aby ohlášených případů přibylo, ale vůči kritice má „ocelový žaludek”.

Výroční zpráva o sexuálních útocích na třech vojenských akademiích se očekává tento měsíc. Na námořní akademii se loni ohlášené případy meziročně zvýšily z 28 na 29, podobně akademie leteckých sil zaznamenala o jeden případ více, tedy 33. Na všech třech školách se učí okolo 12 000 studentů. AP získala uvedené údaje před oficiálním zveřejněním.

Nejvíce útoků na armádní a letecké akademii

Výroční zpráva zdůrazňuje přetrvávající problémy na letecké akademii v rámci úřadu pro prevenci sexuálních útoků, který vznikl koncem loňského roku. Personální a manažerské problémy vedly k rozsáhlým kázeňským krokům, odstoupení ředitelky a reorganizaci. Tyto potíže by také mohly zpochybnit prudký pokles ohlášených sexuálních útoků na akademii ve školním roce 2015–16, protože mohl pramenit ze ztráty důvěry v úřad.

Anonymní průzkum zveřejněný v loňském roce naznačoval, že ve skutečnosti bylo na všech třech akademiích více sexuálních útoků, nechtěných sexuálních styků a dalšího nevhodného chování – nechtěné sexuální kontakty zažilo 12 procent dotázaných žen a téměř dvě procenta mužů. K největšímu nárůstu došlo na armádní a letecké akademii.

V reakci na to zástupci West Pointu podnikli kroky, aby přesvědčili další oběti, aby obtěžování oznámily. Například místo pro hlášení sexuálních útoků přesunuli do přístupnější části akademie se zvláštním vchodem. West Point také zrušil předpis nutící kadety podávat hlášení o sexuálním útoku veřejně. Nyní mohou vyhledat pomoc anonymně, bez vyplnění formálního hlášení, což se mnoho obětí zdráhá udělat.

Vojenští velitelé tvrdí, že vyšší počet hlášení o sexuálních útocích je dobrá zpráva, protože svědčí o tom, že studenti si jsou vědomi snahy o ozdravení situace a projevují důvěru v systém. Tvrdí také, že chtějí, aby se počet ohlášených útoků více přiblížil poznatkům z anonymních průzkumů. Celkovým cílem je více prevence, méně útoků a účinnější pomoc obětem.