Přes patnáct tisíc badatelů ze 184 zemí ve varování navazuje na dopis 1700 znepokojených vědců zveřejněný před 25 lety. Nové varování je ale podle deníku The Independent ještě temnější než to předchozí. Nyní vědci totiž upozorňují, že co bylo špatně v roce 1992, posunulo se nyní ještě daleko víc k horšímu.

„Ti, kdo podepsali toto varování, nevyvolávají falešný poplach. Uvědomují si známky toho, že kráčíme po neudržitelné cestě.“Profesor William Ripple z Oregon State University

Jediným větším úspěchem lidstva za posledních 25 let v péči o planetu bylo prý odstranění ozónové díry. Tento úspěch by se měl podle vědců brát jako příklad, čeho lze dosáhnout, když se postupuje cílevědomě a rozhodně. Všechny ostatní hrozby z roku 1992 se však podle nich jen dál vyhrotily.

„Lidstvo nyní dostává druhé varování. Ničíme si budoucnost tím, že nepřibrzďujeme svou intenzivní hmotnou spotřebu, jež je zeměpisně a demograficky nevyvážená. Ničíme si ji tím, že prudký populační růst nevnímáme jako základní hnací sílu mnoha ekologických, a dokonce i společenských hrozeb,“ sdělují vědci.

„Lidstvo překotně spotřebovává omezené zdroje“

Lidstvo podle nich svou prudce rostoucí populací stále překotně spotřebovává omezené zdroje. Pokud svět nebude rychle jednat, dojde ke katastrofálnímu úbytku biologické různorodosti a k „nevýslovnému strádání“ lidí, varují. „Brzy už bude na změnu dosavadního kurzu směřujícího k úpadku pozdě, přičemž čas se rychle krátí,“ věští chmurně sbor učenců.

„Tím, že se nepodařilo dostatečně omezit populační růst, přehodnotit roli ekonomiky založené na neustálém růstu, že se nepodařilo omezit skleníkové plyny, stimulovat získávání obnovitelné energie, chránit životní prostředí, obnovit ekosystémy, omezit znečištění, zastavit nepokoje a omezit invazivní cizí druhy, neudělalo lidstvo nezbytné kroky k ochraně naší ohrožené biosféry,“ pranýřují signatáři chování světové civilizace.

Profesor William Ripple z Oregon State University, který akci vedl, zdůraznil: „Ti, kdo podepsali toto varování, nevyvolávají falešný poplach. Uvědomují si známky toho, že kráčíme po neudržitelné cestě.“

Co se od roku 1992 zhoršilo
  1. Počet obyvatel planety vzrostl o dalších 35 procent
  2. Savců, plazů, obojživelníků, ptáků a ryb ubylo o 29 procent
  3. Množství čisté vody na hlavu ubylo o 26 procent
  4. Emise uhlíku i růst teplot jsou na postupu
  5. „Mrtvých zón“ v oceánech přibylo o 75 procent
  6. Vykáceno bylo asi 120 miliónů hektarů lesů