Podle průzkumu se mladí lidé necítí být součástí země a nedůvěřují institucím. „Mladí Slováci se cítí frustrováni a vyloučeni ze společnosti. Necítí podporu ani zájem ze strany státu,“ řekla ředitelka RMS Katarína Čavojská.

KOMENTÁŘ DNE:
Rumuni protestují, EU se blazeovaně neangažuje - Protesty Rumunů proti korupci a nečinnost Evropské unie komentuje Alex Švamberk. Čtěte zde >>
Očima Saši Mitrofanova: Komu Senát nedají? Kdo ho nechce dát?

Přes 80 procent mladých Slováků nedůvěřuje vládě a 67 procent soudům. Až 43 procent z nich si myslí, že nemají žádný vliv na fungování státu a institucí. Naopak až 69 procent mladých Slováků důvěřuje mládežnickým a studentským aktivitám.

Rada mládeže Slovenska
Sdružuje nevládní organizace, které se věnují dětem a mládeži. V současnosti jich zastřešuje 22. Všechny dohromady sdružují více než 55 tisíc dětí a mladých lidí. Rada vznikla v roce 1990 jako občanské sdružení. Zabývá se oblastí vzdělávání, ale i zapojením mladých lidí do politiky a veřejného života. Deklaruje se jako nezávislá a nadstranická.
Zdroj: www.mladez.sk

Politikou se zabývají pouze mezi přáteli a rodiči. Jen osm procent se za poslední rok zúčastnilo veřejného shromáždění nebo demonstrace. „Cítí, že politika jde mimo ně,“ konstatovala Čavojská. Výsledkem je pasivita mladých lidí, odchod ze země a v horším případě příklon k extremismu.

„Řešení jejich politické frustrace a alarmující nedůvěry vidíme jednoznačně v systematickém zapojování mladých lidí do politických rozhodování,“ dodala Čavojská.