Auta stojí také v zácpách na zhruba padesátikilometrovém úseku mezi chorvatskou metropolí Záhřebem a Karlovacem na dálnici A1 směrem k pobřeží.

V Itálii je špatně průjezdný asi 70kilometrový úsek dálnice A22 před Veronou, vyplývá z informací evropského automotoklubu ADAC.

Tento víkend očekávají automotokluby na evropských silnicích komplikace vzhledem k tomu, že z německých spolkových zemí Bádensko-Württembersko a Bavorsko vyrazí k moři druhé turnusy rekreantů. V Sasku a části Skandinávie naopak prázdniny končí.

Ve státech jako Sasko-Anhaltsko, Durynsko, Porýní-Falc a Hesensko končí letní prázdniny příští víkend. To bude mít neblahý dopad na cestu zpět z dovolené, uvedl český automotoklub ÚAMK.