Obyvatelé Benátek, Padovy, Verony či Vicenzy by měli mít stejnou možnost volby jako občané sousedního Jižního Tyrolska – tedy Horní Adiže, jak oblast nazývají v Itálii. Tam se rodiče mohou rozhodnout, zda dítě má chodit do školy s hlavním jazykem němčinou, nebo italštinou. Anebo s oběma jazyky.

Německy hovořící obyvatelstvo je zákonem uznávanou národnostní menšinou. Proto také jména měst či ulic jsou psána  italsky i německy. Kdo chce pracovat v místní veřejné správě, musí ovládat oba jazyky, úřední dokumenty se vydávají v němčině i v italštině.

O prosazení něčeho podobného rozhodl oblastní parlament v Benátkách. Zákon schválený pravicovou většinou sněmovny stanoví, že obyvatelé Benátska jsou národnostní menšinou, a tudíž jména měst a ulic musí být psána jak italsky, tak benátsky.

Benátština do škol!

I ve školách by měla být možnost výuky v benátštině a ve veřejné správě by měli být přednostně zaměstnáni ti, kdo prokážou, že jsou „místní“, že nepocházejí z jiných oblastí Itálie.

Inspirátory novinky byli guvernér regionu Luca Zaia a starosta Verony Flavio Tosi. „Chceme stvrdit autonomii a tradice,“ prohlásil Zaia. Tosi dodal: „Musí skončit nadvláda centralizovaného státu, která nás často staví do pozice periferie.“

Nejde však ani tak o benátštinu jako především o propagandistický tah před příštími volbami.

Snaha ukotvit specifikum lokality se opírá o historická fakta a s nimi spojené sentimenty. Kdysi mocná Benátská republika ovládala nejen polovinu severní Itálie, ale také Istrii, Dalmácii a ostrovy jako Korfu či Rhodos. Oficiální dokumenty byly psány v benátštině. I nejzdařilejší komedie Carla Goldoniho jsou psány tímto jazykem. Ostatně – Casanova přece mluvil benátsky a francouzsky.

Kuriozitou je, že v nepříliš velkém rakousko-uherském válečném námořnictvu se povely také vydávaly v benátštině, nikoliv německy či maďarsky.

Zůstane jen u polemiky?

„Jenže to už je dávná minulost,“ upozorňuje kriticky na současné snahy o politizaci tématu místní spisovatel Ferdinando Camon. „Rodiče doma mluvili v benátském dialektu, ale moje vnoučata už mluví italsky. Tendence uzavírat se spíš zakrývá některé jiné problémy. Hlavně ty, které jsou spojeny se třemi místními bankami, které připravily své akcionáře o spoustu peněz. Tuto situaci způsobilo propojení politiky s některými podnikateli.“

Je pravděpodobné, že vše tedy skončí plamennou polemikou a nic zásadního se nezmění. „Je jisté, že zákon bude prohlášen za protiústavní,“ shrnul Camon. Jenže někomu by se mohlo hodit vytvoření dalšího hnízdečka byrokracie, kam by šlo „usadit přátele“.