„Chudoba nejhůře dopadá na děti. Bída, kterou trpí, má dopady na jejich fyzický a duševní vývoj. Je šokující, že polovina všech dětí v subsaharské Africe a jedno z pěti dětí v rozvojových zemích žije v extrémní chudobě,“ konstatoval výkonný ředitel organizace UNICEF Anthony Lake.

Dětský fond OSN vycházel z podkladů Skupiny Světové banky. Ta uvedla, že v extrémní chudobě žije 767 miliónů lidí, z toho 385 miliónů jsou děti.

„Počet dětí žijících v extrémní chudobě ukazuje akutní potřebu investovat do služeb, jako je prenatální péče o těhotné matky, programy rozvoje dětí, do kvalitního školství, čisté vody, sanitace a zdravotní péče,“ cituje web UNICEF Anu Revengaovou ze Skupiny Světové banky.

Zpráva o extrémní chudobě vznikla na základě dat z 89 států světa, které představují 83 procent populace rozvojových zemí.