Aktivity džihádistických osamělých vlků mají poměrně dlouhou historii. Začala začátkem tohoto století snahami charismatického duchovního Al-Káidy Anwara al-Awlakiho, jenž vybízel stoupence, aby s pomocí jakýchkoliv zbraní napadali západní cíle. Účinky byly ale tehdy nepřesvědčivé.

Nyní můžete jít a někoho zastřelit, křičet o IS a najednou jste v IS.Rafaello Pantucci, centrum RUSI

Samozvaný Islámský stát (IS) zdánlivě zahrál na stejnou strunu. "Rozmlať mu hlavu kamenem, zavraždi ho nožem nebo autem, shoď ho z výšky, zadus ho či otrav ho," nabádal v září 2014 k různým útokům šéf propagandy IS. Na rozdíl od Al-Káidy se však zdá, že poselství IS má poměrně širokou odezvu.

Co je plánované a co spontánní?

"Zdá se být docela jasné, že se to zrychluje. Jsme svědky většího počtu útoků prováděných častěji, i když stále mnohé spolehlivě nevíme. Je těžké zjistit, co je předem plánované a co spontánní, co je řízené IS a co je na pomezí," říká Rafaello Pantucci z londýnského analytického centra známého pod zkratkou RUSI.

Co způsobilo tento obrat v četnosti útoků? Bariéry pro vstup do řad osamělých vlků IS jsou malé. Skupina není vybíravá, pokud jde o rekruty. "Nyní můžete jít a někoho zastřelit, křičet o IS a najednou jste v IS," poznamenává Pantucci. Evropští i američtí odborníci na boj s terorismem říkají, že se zároveň výrazně zkrátila doba, za kterou se zájemci o radikální islám "propracují" v plnohodnotné teroristy.

Před vzestupem IS nezjistily studie o terorismu osamělých vlků jasné společné osobnostní charakteristiky pachatelů. Přesto mezi nimi existovaly podobnosti. Průměrný věk útočníků se pohyboval mezi 35 a 39 lety. Často také trpěli vážnými psychickými nemocemi (přibližně 40 procent z nich, jak ukázala studie amerických osamělých vlků).

Prostřednictvím sociálních médií se extremistickým sítím daří mladé rekruty zbavit sympatií k rodině, domovu, škole i vlasti.zpravodajský důstojník

Naopak osamělí vlci IS většinou neměli psychické problémy. Věk pachatelů byl také výrazně nižší než v minulosti. Jinými slovy: osamělí vlci IS jsou mladší a duševně zdravější. Podle odborníků tento rozdíl odráží povahu přístupu IS k potenciálním teroristům a dlouhodobý posun ve způsobu, jakým se teroristická propaganda dostává k lidem ve stále více digitálním světě. Výzvy IS k útokům osamělých vlků jsou přenášeny stejnými sítěmi, sociálními médii a digitálními zpravodajskými kanály, které se dříve tolik osvědčily v lákání zahraničních bojovníků do SýrieIráku.

Mladí evropští sympatizanti s extremisty, kteří byli kdysi potenciální pěšáci IS pro boj v Sýrii, jsou nyní verbíři IS pravidelně přemlouváni k tomu, aby "zůstali doma a spáchali vraždu." Mnozí mají přátele a známé, kteří v rámci předchozích vln "odvodů" získali zkušenosti z bojů v Sýrii.

Strach z pravidelnosti

Podle evropského zpravodajského důstojníka usnadňuje islamistický nábor prostředí intenzivní propagandy. Prostřednictvím sociálních médií se extremistickým sítím daří mladé rekruty zbavit sympatií k rodině, domovu, škole i vlasti.

Rezervoár snadno podléhajících radikálů je velký. Například v Británii je zhruba 800 občanů, kteří bojovali v Sýrii. Britská tajná služba sleduje v zemi dalších asi 3000 lidí, které považuje za potenciální rekruty islamistů. Jinde v Evropě je jejich počet ještě vyšší. Platí to hlavně o Francii.

Vraždění má svou vlastní dynamiku. "Zdá se, že úspěšné útoky vždy spustí více útoků," řekl britský odborník. "Obavou je, abychom se nedostali do situace, kdy útoky budou přicházet neustále jeden po druhým."