„Kde se rodí Bůh, tam se rodí naděje, a kde se rodí naděje, tam se rodí důstojnost,“ prohlásil František a dodal: „Přece i dnes lidé jako betlémské dítě trpí chladem, chudobou a odmítáním ze strany lidí,“ řekl papež František.

„Ať naše pomoc nechybí těm, kteří na útěku před bídou a válkou cestují za nelidských podmínek a nezřídka riskují život. Ať jsou hojným požehnáním odměněni jednotlivci a státy, které přijímají migranty a uprchlíky, pomáhají jim budovat budoucnost pro sebe a své drahé a integrovat se do společností, jež je přijímají,” dodal.

Připomněl také oběti teroristických činů nad Sinají, v Paříži, Bejrútu či Bamaku. Označil je za mučedníky současnosti.

Příslušníci švýcarské gardy dohlížejí na tradiční papežovo poselství Urbi et orbi (Městu a světu).

Příslušníci švýcarské gardy dohlížejí na tradiční papežovo poselství Urbi et orbi (Městu a světu).

FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters

Papež se pozastavil nad tím, že právě tam, kde boží syn přišel na svět, stále existuje napětí a násilí. „Kéž Izraelci a Palestinci znovu zahájí přímý dialog, dosáhnou dohody, která umožní oběma národům žít v harmonii a překonat konflikt, který je dlouhodobě staví proti sobě a má závažné odezvy v celém regionu,“ přimluvila se hlava katolické církve.

Vyzval k modlitbám za úspěch dohody v OSN, aby vedla k co nejrychlejšímu zastavení lomozu zbraní v Sýrii a přinesla pomoc jejímu těžce zkoušenému obyvatelstvu. Vyjádřil též přání, aby svátek zrození Krista přinesl mír také Ukrajině. Měly by se podle něj naplnit uzavřené dohody, aby zavládl pokoj.

Pomodlil se také za dětské vojáky, ženy, které jsou oběťmi násilí, či za oběti obchodu s lidmi a drogami.