Patriarchovi Tavardosovi je 60 let a byl poradcem minulého patriarchy Šenudy III., který zemřel po čtyřicetiletém úřadování v březnu ve věku téměř 90 let. Nový nejvyšší představitel církve bude mít za úkol mimo náboženského vedení koptů i hledání postoje k sílícím islamistům v zemi, představovaným letos zvoleným prezidentem Muhammadem Mursím.

Volbě předcházel pečlivý výběr kandidátů. Přijímáni byli podle agentury AP pouze takoví kandidáti, kteří se v minulosti nezapojili do církevních nebo mezietnických sporů, včetně střetů s islamisty.

Na egyptské politické scéně se koptská ortodoxní církev přidává k liberálům a sekulárním stranám a společně brojí proti prosakování islámského práva šaría do připravované ústavy, napsala agentura AP.

Egyptští křesťané tvoří asi deset procent z 83 miliónů obyvatel Egypta.