Pracovníci z Bristolské univerzity doplnili, že by látka mohla mít na lidskou mozkovou tkáň stejný účinek. Ačkoliv je potřeba dalšího výzkumu, lék by podle nich mohl být k dispozici do deseti let.

Vědci přišli na to, že vysoká hladina galaninu u myší je činí odolnými vůči zvířecímu modelu roztroušené sklerózy, tzv. experimentální autoimunitní encefalomyelitidě (EAE). Naopak u myší, kterým galanin úplně chyběl, se projevila velmi vážně.

Podobně pozitivní účinky prokázala aplikace látky u lidské mozkové tkáně zasažené roztroušenou sklerózou.

Roztroušená skleróza je chronické onemocnění centrální nervové soustavy. Postihuje zejména mladé lidi do čtyřiceti let a projevuje se různě od únavy po záchvaty, nehybnost, poruchy mluvení a sluchu či ztrátu paměti.