Počet obětí nehod stále narůstá. Pokud se proti této tendenci nic neučiní, do roku 2030 bude na silnicích každoročně umírat 2,4 miliónu lidí a smrt při silničních nehodách se stane pátou příčinou úmrtí ve světě. Už nyní způsobují nehody ekonomické ztráty ve výši 518 miliard dolarů a jednotlivé země stojí od jednoho do tří procent hrubého domácího produktu.

Téměř polovinu (46 procent) z 1,2 miliónu obětí tvoří takzvaní "zranitelní" uživatelé, tedy chodci, cyklisté či motocyklisté. 

Nehody jsou problémem hlavně v chudších zemích 

V zemích s vyššími příjmy se podařilo růst počtu obětí nehod zastavit, jenže výzkum ze 178 zemí ukazuje, že více jsou postiženy země, kde průměrný příjem obyvatel je podprůměrný.

Přes 90 procent autonehod se stane v zemích s nízkými nebo středními příjmy, ačkoli v těchto zemích je soustředěno pouze 48 procent počtu vozidel ve světě. Ale i v zemích s vysokými příjmy jsou chudí postiženi více.

Autoři zprávy konstatují, že otázky silniční bezpečnosti získávají na mezinárodní úrovni více pozornosti, podle nich se ale žádná země nemůže domnívat, že již v otázkách bezpečnosti silničního provozu učinila dost. I v Nizozemsku, v Británii nebo ve Švédsku, kde je bezpečnost silničního provozu na nejvyšší úrovni, je stále co zlepšovat. Ve Švédsku stojí silniční nehody za 20 procenty úmrtí mezi dětmi a mladými lidmi ve věku od pěti do 19 let.

Svými faktory se málo bojuje

Jen necelá polovina zemí světa má zákony umožňující bojovat proti pěti rizikovým faktorům. Těmito rizikovými faktory jsou řízení v opilosti, překročení rychlosti, nepoužívání bezpečnostní přilby při jízdě na kole nebo motorce, nepřipoutání se bezpečnostními pásy a nepoužití dětských sedaček. Jen devět procent zemí soudí, že omezení rychlosti jsou řádně aplikována.

Přes 90 procent zemí má zákony týkající se řízení vozidla ve stavu opilosti, ale jen 49 procent z nich stanovilo práh promile alkoholu v krvi do 0,5, jak to doporučuje zpráva WHO a Světové banky k prevenci silničních nehod, která byla vydána v roce 2004.

Ve studii se konstatuje, že jen 40 procent zemí má zákon, který řidiči a spolujezdci na motocyklech ukládá povinné nošení přilby odpovídající normám. Bezpečnostní pás  je povinný pouze v 38 zemích s nízkými příjmy a v 54 procentech zemí se středními příjmy.