Skutečnost, že se stranou sporu stávají státy podporující terorismus jako je Írán, nebo byl Irák, vyvolává ve světě napětí s předzvěstí války. V případě Iráku bylo přetrvávající podezření ze snahy o získání zbraní hromadného ničení záminkou pro americkou invazi. V souvislosti s Íránem se mluví o možnosti preventivního úderu Izraele na íránská jaderná zařízení.

Profesor Yigal Ronen z Ben-Gurionovy univerzity objevil podle časopisu Science and Global Security metodu, která plutonium znehodnotí pro zneužití při výrobě atomové bomby, ale přesto zůstane hodnotným zdrojem energie. Výsledkem by mohlo být globální uvolnění jaderné technologie pro mírové účely. Metoda údajně spočívá v přidání vzácného isotopu Americia-241.

Plutonium vzniká v reaktorech jaderných elektráren, které jsou poháněny uranovými palivovými články. V okamžiku, kdy jsou staré články nahrazený novými, může být staré palivo znovu zpracováno na štěpné palivo, které obsahuje plutonium.

Snižuje se tak množství radioaktivního odpadu, který musí být nákladně skladován. Ovšem regenerování paliva vede v určitém bodě k takovému obohacení, že může být palivo zneužito jako jaderná nálož.

Proto není v USA povoleno komerční obohacování vyhořelého paliva, které se ukládá. Nová metoda by mohla vést i k využití již vyhořelého paliva a zmenšení zásob jaderného odpadu, který představuje nemalé jaderné riziko.

Radioaktivní odpad je jedním z hlavních důvodů proč ekologové odmítají větší využívání jaderných elektráren, které samotnou produkcí energie zatěžují životní prostředí mnohem méně, než konvenční tepelné elektrárny, které spotřebovávají uhlí nebo ropu.