„Výška hladiny na uzavřených vodní plochách, jako je právě Mrtvé moře, vypovídají o klimatických podmínkách v dané oblasti,“ vysvětlila v článku vedoucí vědeckého tým Šahrazád Abú Gazlihová s tím, že výsledek vypovídá o rovnováze mezi srážkami a spotřebou vody.

Protože klimatické podmínky se v oblasti výrazněji nezměnily, hlavním viníkem úbytku vody je rostoucí spotřeba v Izraeli a Jordánsku. Po ustupující vodě zůstaly erozivní terasy, které vědci zaměřili a mohli je také datovat, a tak i zjistili rychlost poklesu hladiny.

Úbytek vody má i další negativní důsledky pro celou oblast. Kromě ubývání hladiny podzemních vod i skutečnost, že méně lidí sem přijíždí méně lidí kvůli léčivým účinkům Mrtvého moře, protože se po poklesu hladiny nemohou k vodě dostat tak jednoduše jako dříve.

Především to však zcela zpochybňuje plány na vybudování plavebních kanálů, které by Mrtvé moře spojily se Středozemním a Rudým mořem. Možné by to bylo pouze v případě, že kanály budou postaveny tak, aby průběžně doplňovaly vodu v Mrtvém moři.