V zimní fázi řízení, tj. do letního semestru, studenti usilují především o přijetí do bakalářských oborů v kombinované formě, a to zejména z oblasti cestovního ruchu, managementu, obchodní a sociálně-ekonomické činnosti. Přitom bude přijato maximálně 150 uchazečů.

Samotné přijetí je podmíněno vykonáním testu z matematiky a cizího jazyka (dle výběru). Testy se vyplňují elektronicky, takže vyhodnocení probíhá takřka okamžitě. V minulém roce ustanovená zkušební komise doporučovala k přijetí studenty, kteří z každého testu dosáhli alespoň na polovinu možných bodů, ale šanci měli i ti, kteří byli úspěšní jen z 30 procent.

Samotná přijímací zkouška proběhne v Brně, a to v období od 14. do 18. prosince 2009.

Kromě bakalářského studia je možné se nyní přihlásit také do navazujících magisterských oborů. Takže kdo si naplánoval ukončení bakalářského stupně až na podzim nebo to dříve nestihl, má nyní možnost plynule navázat a pokračovat ve studiu dále bez přerušení.

Více na www.pef.mendelu.cz.