Soutěž již třetím rokem vyhlašuje Poštovní spořitelna ve spolupráci s internetovým serverem www.bankovnipoplatky.com. Odborným partnerem soutěže se letos stal Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ).

"Velice rádi aktivně participujeme na podobných soutěžích a sami je nabízíme našim studentům, protože je to pro ně příležitost, jak vyjádřit svůj názor, zúročit své znalosti a dovednosti a je zde prostor pro kreativitu. Navíc finanční odměna je pro každého studenta jistě zajímavou motivací a odborná stáž může být startem pro jeho úspěšnou profesní kariéru. Věříme, že se naši studenti umístí na prvních místech celkového hodnocení a budeme výsledky soutěže netrpělivě sledovat," uvedl vedoucí marketingového oddělení BIVŠ Jiří Rotschedl.

Soutěžní příspěvky mohou zájemci posílat do 15. prosince 2009 na emailovou adresu soutez@bankovnipoplatky.com. Závěrečné vyhodnocení obdržených prací a videí proběhne 15. ledna 2010. Písemné práce mají mít formu úvahy.

Soutěží se ve třech kategoriích

Soutěž probíhající ve dvou kolech je rozdělena do třech kategorií, a to „nejlepší práce“, „nejlepší nápad“ a nově „nejlepší video“. Do druhého kola postoupí 20 nejlépe hodnocených příspěvků. Autoři nejlepších prací získají zajímavou finanční odměnu a navíc odbornou stáž v Poštovní spořitelně.

V loňském ročníku soutěže studenti nejčastěji kritizovali banky například za neochotu bankovních úředníků, za vysoké poplatky ve srovnání s jinými zeměmi EU, za nevyhovující rychlost platebního styku a za absenci věrnostních programů. Doporučení studentů se nejčastěji týkala vybudování vlídnějšího zázemí v bankách (dětské koutky, relaxační místnosti, wi-fi připojení) nebo zlepšení komunikace mezi bankou a klientem přes mobilní telefony, Skype nebo ICQ.

Celkově zvítězila v kategorii Nejlepší nápad Bára Víznerové z Technické univerzity v Liberci s nápadem „bankomat drive“. Nový bankomat by umožňoval výběr, ale i vkládání peněz 24 hodin denně.

V kategorii Nejlepší práce zvítězil Michal Obrázek z VŠE, který si představuje Ideální banku jako více otevřenou vůči svým zákazníkům. Ideální banka by v jeho pojetí měla do svých nabízených služeb mimo jiné zahrnout odvoz pro nepohyblivé klienty, videokonzultace s bankovním poradcem a stálé klienty odměňovat prostřednictvím tzv. Indexu loajality, který zákazníkovi umožňuje využívat vyšších úvěrů nebo zvýšení úrokové sazby z termínovaných vkladů přímo úměrně tomu, jak dlouho klient využívá služby a produkty banky, jaká je jeho spolehlivost při splácení apod.