„Zájem škol i dětí o soutěž v minulém roce byl pro nás potvrzením významu naší práce a bylo nám líto, že jsme nemohli soutěž uspořádat pro děti z celé ČR. Proto jsme se rozhodli to v letošním roce změnit,“ říká předseda Mensy ČR Ing. Tomáš Blumenstein.

Logická olympiáda se od tradičních „školních soutěží“ liší v tom, že rozhodující zde nejsou naučené znalosti, ale samostatné logické uvažování. Soutěž rozvíjí tvořivé myšlení dětí a důraz je kladen právě na logiku.

Děti mohou soutěžit ve dvou věkových kategoriích – žáci 1. stupně základních škol (1. – 5. tříd ZŠ) a studenti 1. – 4. ročníku středních škol. „Z kapacitních důvodů jsme letos nemohli zahrnout i žáky druhého stupně základních škol, ale pevně věříme, že se nám to v příštích letech podaří změnit,“ říká Blumenstein.

Již nyní se mohou na www.logickaolympiada.cz registrovat děti a školy z celé ČR. Stejně jako v minulém roce převzal záštitu nad soutěží člen Mensy ČR, poslanec Petr Tluchoř. Nominační kolo soutěže proběhne 6. – 8. října 2009 a nejlepší řešitelé z krajů se utkají v celorepublikovém finále, které se uskuteční 30. listopadu 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Zde na děti budou čekat nejen hodnotné ceny, ale hlavně den plný zajímavých úkolů a překvapení.

Mensa ČR

Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Mensa České republiky byla založena v roce 1989 a od té doby se věnuje mnoha aktivitám pro své členy i širokou veřejnost. Mezi nejdůležitější patří dlouhodobá spolupráce se školami v oblasti práce s nadanými dětmi.