Do letošních prvních ročníků bakalářských studijních programů na všech sedmi fakultách se zapsalo 3 600 posluchačů, což je o 500 více než v loňském roce. Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, zahajuje akademický rok v pondělí 5. října.

Všichni noví studenti dostávají pro první orientaci na univerzitě, univerzitním kampusu a v Pardubicích tištěnou publikaci s názvem LODIVOD, která slouží studentům jako průvodce pro orientaci a první dny a týdny vysokoškolského studia.

Obsahuje všechny potřebné informace z fakult a studijních oddělení, dobré rady jak se chovat a co kde najít na kolejích, v knihovně, jaké služby, zázemí, zařízení a kluby lze nalézt v univerzitním kampusu i mimo něj, také dobré tipy na kulturní, sportovní a společenské vyžití.

Vyučovat se bude v 65 studijních programech

V malé publikaci nechybí ani orientační mapy, kontakty, adresy, telefony, které by se mohly studentům hodit, ale i například vyhlášené pardubické hospůdky či místa, která mohou nasytit studenty i jejich ducha. Univerzita Pardubice má letos akreditováno pro výuku celkem 65 studijních programů se 130 studijními obory - v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.

Univerzita Pardubice přijala v letošním roce stejný počet přihlášek ke studiu jako v loňském roce - cca 11 tisíc od 9 100 uchazečů (do bakalářských a navazujících magisterských programů).

Celkový počet studentů, kteří budou letos studovat na Univerzitě Pardubice, není zatím přesně znám, protože ještě v tomto týdnu probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia a do doktorského studia. Celostátní studijní statistiky se uzavírají až na konci měsíce října.

Počet studentů univerzity v letošním jubilejním 60. akademickém roce překročí poprvé hranici 10 tisíc posluchačů. Významné výročí šedesáti let existence vysokého školství v Pardubicích si Univerzita Pardubice v akademickém roce 2009/2010 bude připomínat řadou akcí a aktivit, a to jak odborných, tak i studentských a společensko-kulturních.