Soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO se od svého vzniku snaží zviditelnit existenci a činnost krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů a v neposlední řadě projekty samé. Rady se podílejí na koncepčním řešení problémů spojených se zaměstnaností, vzděláváním a všestranným působením na rozvoj lidského potenciálu.

Každý projekt, který se zapojí, může sloužit jako inspirace pro projekty další. Soutěž se tak nepokouší jen vybrat nejlepší projekty, ale obohatit všechny ty, které teprve vzniknou. 

Přihlášeno je již více než třicet projektů z celé České republiky. Projekty jsou z různých oblastí rozvoje lidských zdrojů – od podpory inovací, přes vzdělávání zaměstnanců a pomoc hendikepovaným, po projekty usnadňující návrat do práce.

Široká oblast rozvoje lidských zdrojů 

Příklady projektů: Inovační akademie - motto: Inovacemi proti krizi. Cílovou skupinou tohoto projektu z Jihomoravského kraje jsou manažeři firem. Jedním ze zamýšlených cílů projektu je ukázat, že inovace se netýkají jen výrobního procesu, a že podstatné je měnit vše mezi firmou a zákazníkem včetně procesů uvnitř firmy – od podnikatelského systému přes firemní procesy až po produkt.

Tématu inovací se věnuje i další projekt z Jihomoravského kraje - Inovační vouchery, který má motto: Inovační vouchery bortí bariéry mezi akademickou a komerční sférou. Cíl projektu je přivést podnikatele na univerzity a navázat s nimi co nejvíce dlouhodobých komerčních partnerství, a to za pomoci dotace v hodnotě až 150 tisíc korun, která je určená na nákup znalostí (služeb) od jedné ze tří brněnských univerzit, které se do projektu zapojily.

Pomoc postiženým s pracovním uplatněním

Z jiného soudku je pražský projekt I s autismem to jde, motto: Existuje způsob, jak pomoci lidem s Aspergerovým syndromem porozumět světu. Hlavní cíl projektu je pomoci takto postiženým lidem při hledání pracovního místa. Popis projektu je doplněn o velmi zajímavý osobní příběh programátora Petra, který trpí tímto syndromem.

Hlasování bude probíhat do 30. září 2009. Soutěžní projekty rovněž posoudí odborná porota. První tři nejlépe hodnocené projekty budou v listopadu při slavnostní příležitosti odměněny věcnými cenami.

Více na www.topregion.cz/soutez