Velký internetový kurz s názvem „Hraje žij zdravě“ je spojený se soutěží, hrami, testy a kvízy a má účastníkům ukázat, že „žít zdravě jde vlastně velmi hravě“.

Soutěž pro páťáky

Jedná se již o třetí ročník soutěžního kurzu, jehož soutěžní část je určená pro žáky pátých ročníků ZŠ, ale nesoutěžně se může zapojit každý, kdo má zájem získat zábavnou formou informace o tom, jak lze žít zdravě.

Registrace do kurzu bude zahájena 21. září na stránkách kurzu www.hravezijzdrave.cz. Zájemce bude čekat během čtyř týdnů absolvování čtyř lekcí, které budou zveřejněny na internetovém portálu kurzu.

Na stránkách najdete nejen podrobnější informace o kurzu, včetně informací o praktickém semináři, který se bude konat 19. září v Praze, ale také mnoho zajímavostí o zdravém životním stylu pro děti a rodiče.

Můžete zde zhodnotit svou váhu, navštívit poradnu pro rodiče, přečíst si, jak zlepšit svůj životní styl a hlídat si jídelníček a mnohé další.

Potravinářská komora České republiky je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce, které plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů. Je reprezentantem oboru potravinářství vůči orgánům státní správy a obdobným organizacím v členských státech Evropské unie a organizacím se světovou působností.