Studijní program nového oboru je koncipován tak, aby umožnil posluchačům pochopit a rozpoznat historické, kulturní a technické aspekty jednotlivých historických fotografických prací, a aby byl absolvent následně odborně schopen přispět konkrétními a adekvátními prostředky k jejich záchraně.

Výuka v novém oboru bude zahrnovat předměty jako Chemické a fyzikální technologie a techniky fotografie, Dějiny fotografie, Historické fotografické techniky, Práce s historickými fotografickými materiály a technikami, Technické a fyzikální základy fotografie a Restaurátorské dílny.

Přijímací zkoušky proběhnou v polovině září

Přihlášky do magisterského oboru restaurování fotografie mohou zájemci posílat do 15. srpna 2009, přijímací zkoušky, sestávající z písemného testu ze základních znalostí dějin fotografie, techniky fotografie, základů fotografické chemie a ústního pohovoru, proběhnou 16. září 2009.

Přihlášky jsou k dostání na studijním oddělení FAMU na adrese Smetanovo nábřeží 2, Praha 1, nebo na webových stránkách FAMU ( www.famu.cz ).

FAMU vznikla v rámci AMU v Praze (filmový odbor) v letech 1946/47 jako pátá filmová škola na světě - po Moskvě, Berlíně, Římu a Paříži. První uchazeči zde mohli studovat režii, dramaturgii a filmový obraz.