Využití diferenciálních rovnic

Diferenciální rovnice popisují mnoho dějů a situací z každodenního života a nacházejí uplatnění nejen v přírodních a technických vědách, ale např. i v ekonomii a v medicíně. „Využívají se např. při popisu vývoje ekonomických situací, nebo při modelování šíření nakažlivých chorob, což jsou v poslední době velmi aktuální témata,“ řekl profesor Ondřej Došlý z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, která je jedním z pořadatelů.

Významný pokrok v teorii diferenciálních rovnic umožnil v poslední době zejména mohutný rozvoj výpočetní techniky, s jejíž pomocí umí vědci vypočítat i dosud neřešitelné rovnice. Tato skutečnost pak stimulovala další teoretický výzkum.

Matematici na konferenci

S nejnovějšími poznatky vystoupil v Brně například prof. Jean Mawhin z Belgie, nebo Ravi P. Agarwal z USA. Oba tito významní matematici se zúčastnili všech předchozích brněnských konferencí Equadiff konaných v letech 1972, 1985 a 1997.

Konference se rovněž zúčastnil také přední český matematik Jaroslav Kurzweil zabývající se především teorií obyčejných diferenciálních rovnic. Zavedl nový typ integrálu, který byl později pojmenován jako Kurzweil-Henstockův integrál. Jaroslav Kurzweil byl oceněn v roce 1997 Medailí Za zásluhy I. stupně a v roce 2006 obdržel prestižní české vědecké ocenění Česká hlava.

Konferenci Equadiff 12 pořádá Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického Brno a Akademie věd České republiky.

Konference věnovaná diferenciálním rovnicím se koná pravidelně jednou za čtyři roky střídavě v Praze, Brně a Bratislavě. Poprvé se akce konala v roce 1962 v Praze a jde tak o nejstarší světovou sérii konferencí věnovaných diferenciálním rovnicím a jejich aplikacím.