Na nové fakultě se studenti budou mít možnost zapsat do nově akreditovaných oborů Ovládání rizik nebo Logistika a management v bakalářském studiu a do Řízení technologických rizik v navazujícím programu.

Na bakalářské úrovni jsou také nachystány obory se zaměřením na Ekonomickou a informační podporu krizového řízení a na Multimedia a design se specializací - Atelier vizuální tvorby (3D design).

Podle Ing. Vladimíra Mrkvičky, Ph.D., který byl rektorem pověřen organizací přípravných prací ke vzniku nové fakulty, je pro další rozvoj fakulty předkládán k akreditaci studijní program Procesní inženýrství se studijním oborem Rizikové inženýrství a to v prezenčním magisterském studiu. „Na fakultě bude vyučovat 33 akademických pracovníků, z toho 5 profesorů a 7 docentů,“ řekl proděkan Mrkvička. Počet studentů na daných oborech by se měl ze současných 600 od září navýšit na 950.

Nová učebna pro krizové řízení

Součástí pracoviště v Uherském Hradišti, jež bude ojedinělé v ČR, bude specializovaná učebna pro výuku krizového řízení, která bude vybavena softwary Emergency Office, NBC Warning, Riskant a Terex pro řešení situací při haváriích biologických, chemických, nukleárních nebo při záplavách. Prostřednictvím těchto softwarů je možno provést rychlou prognózu následků působení zmíněných havárií. K dispozici bude také polyfunkční výcvikový komplex pro trénink záchrany osob v různých situacích ohrožení. 

Ve vědecko-výzkumné činnosti se fakulta zaměří na podporu krizového řízení v oblasti státní správy. „Uzavřeli jsme smlouvu, podle níž bude fakulta spolupracovat na zavedení a provozu krizového informačního systému Zlínského kraje a při školení starostů a dalších osob činných v krizovém řízení,“ uvedl rektor prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., dr.h.c. Významná bude také spolupráce nové fakulty na mezinárodním projektu simulovaného letu na planetu Mars.

Přijetí je možné ještě letos

Zájemci o studium na nové fakultě si mohou na bakalářský obor Logistika a management podat přihlášku do 3.srpna, přijímací zkouška z matematiky se bude konat 31. srpna 2009. Přihlášku na druhý bakalářský obor, Ovládání rizik, je možné podat rovněž do 3. srpna, o přijetí však bude rozhodnuto na základě studijního prospěchu ze střední školy – přijímací zkouška se nekoná.