Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje od roku 1997. Medaili uděluje ministr školství nejčastěji u příležitosti Dne učitelů 28. března. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Uděluje se ve dvou stupních, a to 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová) a navrhnout kandidáty může každý.

Respekt a úcta kolegů i žáků

Oba dnes ocenění pedagogové byli z navržených kandidátů vybráni nejen díky tomu, že se celý život věnovali pedagogice, ale také vzhledem k respektu a úctě, které si získali mezi svými žáky a kolegy.

Miroslavu Šmídovi bude za několik dní 90 let, ale svou profesionální pedagogickou kariéru zakončil teprve před deseti roky.

V návrhu na udělení stříbrné medaile MŠMT 1. stupně, který podepsali jeho bývalí kolegové a žáci, se mj. píše: „Pan učitel, rodák z Divišova, se ve své šedesátileté profesionální kantorské dráze významně zapsal do srdcí svých žáků, vždy se zajímal o zdravý růst jejich mysli.

Působil zejména na 1. stupni, ale i na 2. stupni základní školy. Jeho pedagogický takt a používané výchovně vzdělávací metody znamenitým způsobem probouzely zájem žáků o studium. Dokázal osobitým přístupem přiblížit svým žákům probírané učivo, řešený problém, v duchu Komenského myšlenky zapojení všech smyslů vnímání, školy hrou - učení skrze prožitky. Úžasným způsobem uměl burcovat lenochy, své svěřence soustavně probouzel k nepovrchnímu zájmu o svět." 

Věra Kuncmanová učí od roku 1958, v současné době je oporou pedagogického sboru Sportovního gymnázia Pardubice.

Jeho ředitel paní Kuncmanovou charakterizuje jako „vynikající odbornici, která si stále doplňuje kvalifikaci a pátrá po nejnovějších trendech ve výuce českého jazyka a literatury. Především je však skvělým pedagogem, který má přirozenou a samozřejmou autoritu u kolegů i studentů, které vždy dokáže zaujmout pro svůj předmět. Navíc je to člověk, který nežije pro sebe, snaží se pomáhat najít studentům správnou cestu životem, je vždy ochotná pomoci při řešení problémů. Je vynikající organizátorkou kulturních i společenských akcí, práci pro školu je ochotna věnovat velkou část svého volného času.“