Letní škola slovanských studií poskytuje každoročně zahraničním zájemcům nejen možnost zdokonalit se v českém jazyce, ale i poznat řadu českých měst nebo navštívit řadu kulturních akcí.

Pro tento rok bude letní škola slavnostně zahájena 1. srpna koncertem v pražském Karolinu. Výuce se budou zahraniční studenti věnovat až do 27. srpna. Kromě jazykové výuky na ně čekají i specializované semináře a přednášky z oblasti jazykovědy, literární vědy, historie, kultury a společenských věd. Lektory budou přední odborníci z Univerzity Karlovy i dalších vědeckých institucí.

Studenti budou rozděleni na začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé, přičemž první tři skupiny absolvují kurzy v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině a pro pokročilé bude výuka vedena kompletně v českém jazyce. Celkově čeká na studenty 120 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Podle informací Univerzity Karlovy se Letní školy slovanských studií v srpnu tohoto roku zúčastní stipendisté MŠMT ČR, stipendisté rektora UK a interní a externí zájemci z více než 30 zemí světa.
Letní škola proběhne pod záštitou rektora univerzity Václava Hampla.