První soukromou vysokou školou se stal právě pořadatel konference. Bankovní institut vysoká škola vznikla na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 14. června 1999 jako první soukromá vysoká škola v České republice s nabídkou bakalářského studia zejména v oblasti bankovnictví a posléze i magisterského studia, vzdělávacích kurzů a rekvalifikačních kurzů.

V současné době je v ČR celkem 42 soukromých vysokých škol, na kterých studuje více než 40 tisíc studentů.

Hlavním tématem konference bude terciární a celoživotní vzdělávání v současné době a budoucnosti. Důležitou součástí konference bude diskuze o jeho budoucí podobě a uplatnění ve vztahu k potřebám praxe. Diskutovat by se mělo mimo jiné o poslání, postavení a kvalitě soukromých vysokých škol, jak na trhu vzdělávání v České republice, tak v mezinárodním kontextu.

Konference se uskuteční dne 11. června 2009 od 09.30 hod v sídle Bankovního institutu vysoké školy, a.s. - více informací naleznete na stránkách www.bivs.cz.