Desetičlennou porotu soutěže čekal nelehký úkol. Skvělých projektů se sešlo mnoho a některé neuspěly jen vlivem silné konkurence. V první desítce se umístily například projekty týkající se internetového portálu pro automatickou analýzu pravosti digitálních obrazových dokumentů, pěstování biomasy za účelem výroby tepla a elektrické energie v elektrárnách nebo nové patentované směsi z plastů nahrazující beton.

Třetí místo obsadil projekt Snacker, což je školní svačinový systém. Tato služba umožňuje rodičům a jejich dětem objednávat si on-line zdravé a čerstvé školní svačiny, které jsou v určené dny doručované dětem přímo do školy.

Na druhém místě byl oceněn projekt Keepinhead.com určený pro výuku jazyků. Ten disponuje všemi výhodami výuky přes internet a přidává k nim aplikaci na mobilních telefonech. Díky vzájemné synchronizaci se tak každý může učit například v MHD nebo ve vlaku. Produkt je možné používat zdarma díky propojení s reklamou a využívá i napojení na sociální sítě jako je Facebook, MySpace a další.

Brusná deska zaujala nejvíce, nebyla oceněna poprvé

Letos nejvíce však porotu zaujal projekt Flexicat. Jedná se o nové nástroje fungující na principu částečně flexibilní desky, která je pomocí soustavy vahadel po celé délce rovnoměrně přitlačována k tmelené nebo broušené ploše. Tudíž vytváří při tmelení nebo broušení téměř ideální zakřivení plochy. Tyto nástroje se vyznačují vysokou kvalitou, úsporou tmelícího materiálu a podstatným urychlením celého technologického procesu tmelení a broušení.

„Možnost využití se jeví hlavně v loďařském průmyslu, výrobě a opravárenství dopravní techniky, výrobě modelů a forem, autoopravárenství, zpracování kompozitních materiálů a podobně. Z geografického hlediska není trh nijak omezen,“ řekl Petr Froněk, předkladatel projektu Flexicat a dodal, že prototyp uspěl již v mezinárodní soutěži Red dot design awards 2008.

Projektům pomohou investoři

Vítězům soutěže byly rozdány ceny v celkové hodnotě 380 000 korun, v současné době navíc probíhají jednání předkladatelů projektů s investory. „Při hodnocení projektů jsme neposuzovali formální zpracování, ale pouze obsah, takže se mohl zúčastnit úplně každý člověk se zajímavým nápadem i bez předchozích podnikatelských zkušeností. Díky partnerům soutěže a spřízněným investorům jsme mohli vítězným projektům nabídnout nejen zpětnou vazbu na jejich projekty, ale i finanční a materiální podporu pro uvedení jejich nápadů do praxe,“ řekl Miroslav Křížek, ředitel IDE.