Účast na rozloučení s docentem Břicháčkem byla hojná. Kromě představitelů FHS, mezi které patřil zejména doc. PhDr. Zdeněk Pinc, jenž pronesl úvodní slovo, se účastnilo také velké množství studentů docenta Břicháčka a to nejen současných, ale i bývalých. Před přednáškou zazpívaly docentu Břicháčkovi a ostatním účastníkům akce dva smíšené pěvecké sbory.

Docent Břicháček se mezi svými studenty (a samozřejmě nejen mezi nimi) těší velké oblibě a úctě nejen díky svým nesmírným znalostem a zkušenostem, ale zejména pro svůj pozitivní přístup k životu a lidem. I proto si jeho poslední přednášku přišla vyslechnout celá řada lidí, kteří navštěvovali jeho přednášky a účastnili se jím organizovaných mimoškolních aktivit již před řadou let. Mnoho přítomných se netajilo svou nadějí, že to s definitivním odchodem do zaslouženého důchodu nemyslí až tak vážně.

Při své poslední přednášce se docent Břicháček dotkl několika svých oblíbených témat, mezi která patří například longitudinální výzkum, psychologie zdraví či skauting, ale hlavně hluboký význam trvalého přátelství a fungující rodiny. Po přednášce následovala volná debata s účastníky.

Václav Břicháček, studenty na svou žádost obvykle zvaný prostě Václav, se narodil 14. června 1930 v Písku. Od mládí se angažoval ve skautském hnutí a jeho výchovným působením bylo ovlivněno mnoho set mladých lidí. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze, řadu let pracoval v Psychologickém ústavu UK. Na FHS UK byl garantem programu Psychologie zdraví.  Je autorem či spoluautorem řady publikací, například Úvod do psychologického škálování, Studie z psychologie zdraví či Skautské putování po stezce životem.