Průzkum mezi absolventy 49 italských univerzit poukázal na několik zajímavých trendů. Držitelé diplomů z vysokých škol na Apeninském poloostrově oproti svým předchůdcům, kteří se do průzkumu zapojili v roce 2001, mnohem lépe hodnotí své znalosti z anglického jazyka a zároveň jsou více zběhlí v oblasti informatiky, programování či využití multimédií. Přesto projevují současní absolventi více skepse při odpovědi na otázku, jak vidí své šance na uplatnění na pracovním trhu. Velký podíl na tom krize italské i celosvětové ekonomiky.

Italské studenty již tolik neláká možnost vycestovat za studiem do zahraničí v rámci programu Erasmus. A to především z finančních a časových důvodů. I při samotném výběru studijního oboru pro ně hraje ze stejných důvodů důležitou roli, zda je fakulta v blízkosti jejich bydliště.

Mladí Italové se více než dříve snaží dostudovat v co nejkratším časovém intervalu. Avšak zároveň roste počet studentů, kteří si mezi dokončením střední školy a nástupem na vysokou školu nechávají alespoň rok pauzu a nejdou tedy studovat na univerzitu hned po maturitě.

Průzkum se zaměřil i na sociální původ absolventů. 72 procent absolventů přiznalo, že jsou prvním držitelem vysokoškolského titulu v rodině. Pozitivní je pro Itálii zjištění, že oproti roku 2001 vzrostl mezi absolventy podíl těch, kteří jsou z méně příznivých sociálních poměrů. Právě získané vzdělání by jim mělo pomoci v cestě za lepší životní úrovní, než na jakou byli zvyklí jejich rodiče.