Konference k etické výchově měla za cíl seznámení pedagogické a odborné veřejnosti s názory řady význačných odborníků z oblasti etické výchovy na postavení tohoto vzdělávacího oboru.

Se svou přednáškou vystoupili mimo jiné bývalý ministr školství Prof. Petr Piťha, Eliška Coolidge-Hašek, poradkyně amerických prezidentů a poradkyně vlády ČR, či zahraniční host Mgr. Ivan Podmanický z Pedagogické fakulty Trnavské univerzity.

Na konferenci účastníky přivítal RNDr. Jindřich Kitzberger, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. „Přestože je etická výchova především věcí rodičů, škola se nemůže zbavit svého dílu odpovědnosti," řekl. Ing. Michaela Šojdrová, místopředsedkyně Školského výboru Poslanecké sněmovny, pak ve svém vystoupení zdůraznila nutnost zavedení etické výchovy do škol.

Náměstkyně skupiny rovných příležitostí ve vzdělávání Mgr. Klára Laurenčíková doplnila: „chování mladé generace má klíčový význam, a proto je bezpochyby nutné položit na etickou výchovu v našich školách větší důraz".

Někde už se etická výchova vyučuje

S příklady dobré praxe a osobními zkušenostmi ze škol, kde se etická výchova již vyučuje, seznámili přítomné Mgr. Miluše Menšíková, ředitelka ZŠ Liberec, Mgr. Marie Navrátilová, ZŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mgr. Libuše Vlková, ředitelka ZŠ Praha 1, a Mgr. Pavel Motyčka, Arcibiskupské gymnázium Kroměříž.

V diskusi se účastníci konference shodli na doporučení pro zavedení Etické výchovy jako doplňujícího vzdělávacího oboru do výuky v základním vzdělávání.

Zavedení etické výchovy do škol vyjádřila podporu i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miloslava Kopicová, ve svém pozdravu účastníkům konference, tlumočeném ústřední školní inspektorkou Mgr. Olgou Hofmanovou.