Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR se poskytuje ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou pro získání tohoto stipendia je titul Ph.D. nebo jeho starší ekvivalent, předchozí úspěšná výzkumná či pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. 

Každoroční uzávěrka přihlášek, které se podávají on-line, je 1. října na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců.

Fulbright-Masarykovo stipendium je alternativou výše zmíněného klasického stipendia. Mohou je získat zástupci akademické obce v ČR, kteří se kromě svého úzkého odborného zaměření a splnění obecných podmínek pro získání stipendia, aktivně zapojují do  akademického a veřejného života.

Dvě kategorie

Stipendium se uděluje ve dvou kategoriích. Kategorie A je určena pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D., zatímco žadatelé v kategorii B jsou již pokročilí vědečtí pracovníci s titulem Ph.D. či jeho starším ekvivalentem. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. prosince na následující akademický rok.

Proshek-Fulbrightovo stipendium je stipendium pro odborníky v biomedicínských vědách včetně navazujících oborů, jako je stomatologie či farmacie. Také zde jsou dvě kategorie: kategorie A pro mladé lékaře na počátku profesní kariéry před získáním osvědčení o zdravotnické způsobilosti nebo titulu Ph.D. a kategorie B určená pro lékaře s druhou atestací nebo s osvědčením o zdravotnické způsobilosti, příp. s titulem Ph.D. Hostitelskou institucí v USA je přitom University of Minnesota School of Medicine.

Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. února na následující akademický rok.

České univerzity mohou získat zahraniční lektory

Kromě zmiňovaných stipendií podporuje Fulbrightova komise také české studenty s ukončeným bakalářským studiem, aby pokračovali ve studiích na vybrané univerzitě v USA. Komise rovněž nabízí stipendia pro středoškolské učitele a pro zástupce státní správy a neziskových organizací.

České univerzity mohou naopak ve svých kurzech využít pobytu přednášejících a badatelů z USA, kteří každoročně v ČR přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu. Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí americký zájemce o Fulbrightovo stipendium na následující akademický rok do 1. srpna daného roku požádat.

Pro americké přednášející je ustaven také Fulbright Senior Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA v rozsahu 2 až 6 týdnů ve vybraných oborech. O amerického specialistu žádají české univerzity prostřednictvím Fulbrightovy komise.

Podrobnosti o všech typech stipendií jsou na stránce Fulbrightovy komise www.fulbright.cz.