Předposlední květnový den se uzavře letošní rekordní ročník Národních srovnávacích zkoušek, kterého se účastní přibližně 40 000 uchazečů o studium na 53 vysokých školách. NSZ doposud proběhly v pěti termínech, pokaždé na mnoha místech v ČR i na Slovensku. Některé fakulty sice už své přijímací řízení uzavřely (např. Fakulta sociálních věd MU v Brně), ale většina uznává i výsledky z posledního termínu NSZ. Uchazeči tak mají příležitost na jejich zlepšení a zvýšení svých šancí na přijetí.

V posledním letošním termínu NSZ proběhnou zkoušky Obecné studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) a Matematika (MAT). Právě to jsou nejpožadovanější zkoušky ze strany vysokých škol, které podle výsledků NSZ uchazeče přijímají.

Zhruba 1 000 uchazečů se doposud k NSZ nepřihlásilo

I když vysoké školy informovaly o povinnosti či možnosti absolvovat NSZ na svých internetových stránkách i v instrukcích zasílaných uchazečům, a stejně tak společnost Scio na svých internetových stránkách zveřejnila informace k jednotlivým fakultám, zbývají stovky uchazečů, kteří se k NSZ nepřihlásili.

„Ze srovnání databází uchazečů jednotlivých fakult a databáze přihlášených k NSZ vyplynulo, že zhruba 1 000 uchazečů o studium stále zůstává nepřihlášených. Jedná se o uchazeče o studium na 15 fakultách, převážně jsou to uchazeči o studium na Právnické fakultě UK v Praze, Filozofické fakultě UP v Olomouci, Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, Fakultě veřejných politik SU v Opavě a dále uchazeči o studium na Právnické fakultě UP v Olomouci, Ekonomické fakultě VŠB – TU v Ostravě, Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Přírodovědecké fakultě a Fakultě zdravotnických studií OU v Ostravě,  a na Filozofické fakultě UHK v Hradci Králové,“ uvádí Marian Golis ze společnosti Scio.

„Pokud se uchazeči o studium na fakultách, které stanovily účast v NSZ jako povinnou, k NSZ nepřihlásí a nezúčastní se jich, nesplní podmínky přijímacího řízení a nebudou moci být ke studiu přijati,“ dodává Marian Golis.

Společnost Scio rozesílá standardně informace elektronickou poštou. Zjištěným nepřihlášeným uchazečům zaslala navíc sms zprávu, případně korespondenční lístek, pokud uvedli telefonní číslo nebo adresu.