To že se žáci neumějí učit, potvrzuje také výzkum agentury Commservis.com, který na základních a středních školách v České republice probíhá od roku 2004. Vyplývá z něj, že téměř osmdesát procent studentů základních a středních škol má problémy s učením.

Největším zlozvykem českých studentů je učit se problematiku nazpaměť bez zájmu, porozumění a souvislostí, což ve výsledku vede k rychlému zapomínání a špatné orientaci v naučené látce.

Úhelným kamenem učení je motivace, kterou však musí žák získat již ve škole. Na motivaci se potom nabalují další aspekty ovlivňující studijní výsledky.

Zatímco v České republice se metodám učení téměř nikdo nevěnuje, v západních zemích je tomu naopak. Na základní, střední i vysoké školy dochází lektoři komunikace, pedagogičtí pracovníci a psychologové, kteří dětem s tím, jak se mají učit, odborně poradí.

„Když přijde student na střední nebo vysokou školu v zahraničí, je zcela běžné, že v úvodních dnech nového školního roku projde kurzem, jak se má efektivně učit. Takové úvodní kurzy bohužel v Česku neexistují,“ říká specialista na komunikaci Tomáš Zdechovský, který se problematikou efektivního učení a vzdělávání několik let zabývá. Podle něj takové znalosti mohou výrazně ovlivnit prospěch studentů při přechodu na vyšší typ školy. „I nadaní studenti mají zbytečně špatný prospěch,“ dodává Zdechovský.

Psychologické výzkumy potvrzují, že nejdůležitější je do učení zapojit co nejvíce smyslů, které upevní učenou látku a v neposlední řadě studenty nabádají k neustálému trénování paměti například formou společenských stolních her.