„Národní technická knihovna je nové jméno staré instituce. Před 223 lety jí profesor stavovské inženýrské školy Franz Leonhard Herget našel místo ve zrušeném svatováclavském semináři v dnešní Husově ulici, před 74 lety pro Knihovnu vysokých škol technických, jak se tehdy nazývala, vytvořil na tehdejší dobu ideální podmínky ve východním křídle Klementina Antonín Moucha ve spolupráci s architektem Ladislavem Machoněm.

Nyní se Státní technická knihovna (STK) s novým jménem vrací co nejblíže ke svým hlavním uživatelům, dvěma největším českým technickým školám, aby jejich informační zázemí posunula na evropský, ba světový standard.

"Přívlastek národní ale naznačuje, že i zde hodlá rozvíjet svoji roli garanta informační infrastruktury pro český výzkum a vývoj v technických a přírodovědných oborech, a být tak pevnou součástí tradičního motoru české ekonomiky,“ uvedl ředitel STK Martin Svoboda.

Národní technická knihovna nabídne širokou škálu služeb, například téměř půl miliónu publikací ve volném výběru, individuální i týmové studovny, přes 1 300 studijních míst a téměř 600 míst relaxačních, WiFi signál v celém objektu, 250 počítačů pro veřejnost, noční studovnu a možnost samoobslužného vypůjčování a vracení knih. Chybět nebude ani kavárna.

S množstvím svazků ve výši překračující jeden a půl miliónu bude STK nejobsáhlejším pramenem technické literatury a publikací z oblasti aplikovaných přírodních a společenských věd v České republice.

Čtenáři zde naleznou kompletní fondy původní STK a také část fondů Ústřední knihovny Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (UK VŠCHT) a Ústřední knihovny Českého vysokého učení technického v Praze (UK ČVUT).