Zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl, se dle platného znění vyhlášky, koná v pracovních dnech v termínech od 22. dubna do 7. května.

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se konaly v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna a talentové zkoušky na konzervatořích v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna. Dny konání zkoušky stanovil ředitel školy.

Na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete ke stažení informační leták pro žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče, nazvaný Přijímací řízení 2009 krok za krokem.

Leták radí mimo jiné, co dělat po přijímacích zkouškách, respektive po obdržení rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí.

  • Pokud jste na svou vybranou školu přijati, měli byste do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek, protože v opačném případě může škola obsadit místo jiným uchazečem!
  • Bude-li vám naopak oznámeno nepřijetí, můžete proti tomuto do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele SŠ odvolání.

Určitě v tomto případě také neuškodí zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se nakonec nenastoupit.

Když nevyjde ani to, můžete se podívat na další možnosti ve 2. kole na internetových stránkách krajského úřadu nebo další zvolené školy.

Kdy rozhodnutí očekávat

  • Rozhodnutí o přijetí, respektive nepřijetí může škola, která nevypisuje přijímací zkoušky, poslat od 22. dubna do 7. května.
  • Škola, která přijímací zkoušky vypisuje, rozhodnutí zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky (v období od 22. dubna až 7. května).

Mnoho užitečných informací naleznete také na stránkách společnosti Scio. Dozvíte se zde například detaily o odvolání.

Naději neúspěšným uchazečům může dodat informace, že jsou ředitelé škol povinni určit počet volných míst pro účely odvolání, a vzhledem k tomu, že zůstanou volná místa po uchazečích, kteří neodevzdají zápisový lístek, či ho vezmou zpět, bude možné na základě odvolání přijmout více uchazečů, než kolik takto ředitel stanoví.

Co vás v letošním přijímacím řízení čeká, nebo „prolistovat“ si informacemi nabitý Zpravodaj velmi detailně se zabývající „přijímačkami“ v roce 2009 můžete zde.