Na programu bylo mnoho přednášek a workshopů v učebnách střední školy v Poděbradech. Nejdůležitějším bodem konference však bylo udílení certifikátů kvality.

Pro školy, které mají zaregistrován mezinárodní projekt eTwinning, je vyhlášeno dvakrát do roka udílení certifikátů Quality Label (QL). O tento certifikát kvality mohou žádat všechny projekty, které probíhají a mají již výstupy, které lze hodnotit. Kvalita projektu je následně posuzována na základě splnění požadovaných evropských kritérií. Hodnocení koordinuje Národní podpůrné středisko a sestavuje k tomuto účelu vlastní komisi hodnotitelů, která se skládá z odborníků působících ve vzdělávání. Pro udělení certifikátu QL je nezbytně nutné uvést dostatek konkrétních ukázek práce na projektu a, alespoň dílčích, výstupů.

Celkem 28 projektů bylo oceněno národním certifikátem kvality, oceněny byly základní i střední školy nebo učiliště z celé republiky. Žáci škol spolupracovali na mezinárodní úrovni na různých projektech od zábavných (např. Záhady skřítka Ítvinka) až po důležitá témata, jako je škodlivost nikotinu a negativní stránky závislosti na něm nebo ekologie. Díky spolupráci se zahraničními školami si žáci mohou zlepšovat své komunikační schopnosti a znalost cizích jazyků a kultury jiných zemí.
Přehled všech oceněných projektů.

S oceněním školy získaly kromě certifikátu i věcné ceny, které budou odměnou pro zapojené učitele a žáky. Oceněné projekty budou publikovány nejen na stránkách eTwinning, ale také v tiskových materiálech.

Mezinárodní konference proběhla v únoru
Letošní rok je pro český eTwinning významný tím, že 13. až 15. února se v Praze uskutečnila mezinárodní konference aktivity eTwinning.

Téma letošní konference bylo „eTwinnning a tvořivost“, což vybízelo k ocenění kreativity učitelů při práci na eTwinningových projektech, ale také k připomenutí letošního Evropského roku tvořivosti a inovací. Pozváno bylo více než 400 hostů z celé Evropy. Dva projekty s českou účastí se umístily na prvních místech.

eTwinning je otevřený
Školy se mohou zapojit na www.etwinning.net nebo kontaktovat Národní podpůrné středisko pro eTwinning (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Dům zahraničních služeb MŠMT).