Autor publikace, Roman Braun nabízí řadu technik a podnětů, s jejichž pomocí lze dospět k rétorické zdatnosti. Být dobrým řečníkem se vám může hodit kdykoliv a kdekoliv.

Rétorika je jednou z nejstarších jazykových disciplín. Již od starověku lidé věděli, že je velmi důležité umět mluvit. Řečnictví, nauka pojednávající o verbálním projevu, je vedle gramatiky a dialektiky jedním ze tří původních svobodných umění, která se vyučovala již na středověkých univerzitách.

Zdokonalit se v rétorice může mít pro náš život mnoho pozitivních přínosů. Kromě toho, že si budeme lépe rozumět s druhými, což je velmi výhodné jak v profesní oblasti, tak v osobních vztazích se můžeme naučit sebevědomě vystupovat a naučit se mluvit tak, aby nám ostatní rozuměli.

Co v knize naleznete? 

Kniha Romana Brauna může být vhodným průvodcem na cestě za vylepšením rétorických schopností a dovedností. Najdete zde náměty, jak rozvíjet své charisma a působit na druhé, jak se vyvarovat rétorických chyb a vystupovat jistěji, jak používat přesvědčivých argumentů, a také jak zvládnout prezentace a pohovory.

Autor nás do světa mistrů a mágů rétoriky uvádí postupně, od nejjednodušších kroků ke složitějším, takže své čerstvě nabité dovednosti můžete začít uplatňovat ihned, čímž je nejlépe dostanete pod kůži.

Začíná desaterem tipů, jak se vyhnout začátečnickým chybám. Dále rozebírá způsoby řečnického vystupování při různých druzích projevu – na poradě, při přednášení referátu, při slavnostním projevu, proslovu soudu apod.

Ukázky od slavných řečníků

Nápadité techniky a zajímavé podněty jsou čtenářům předkládány na příkladech ze života, najdete zde i celou řadu ukázek projevů významných historických řečníků, například Johna F. Kennedyho, Abrahama Lincolna, Martina Luthera Kinga ml. a dalších. Ukázky i příklady jsou protkány autorovými komentáři, které napomáhají pochopení toho, co nás autor chce ukázkami naučit.

Při čtení knihy se postupně dostáváme od základních zákonitostí úspěšného projevu k sofistikovanějším řečnickým technikám. Z řečnického začátečníka se můžete stát řečnickým umělcem.

Stačí zvládnout dvanáct kroků k úspěšnému projevu jak jsou popsány ve třetí kapitole. Následují pasáže pojednávající o tom jak vzbudit v publiku (či komunikačním partnerovi) důvěru, jak přesvědčit ostatní rozumovými a emocionálními argumenty (jak oslovit srdce posluchačů), jak získat autoritu správnou řečí těla.

Poslední třetina díla je věnována vybrušování detailů v komunikaci, vypořádání se s trémou či panikou a zvládnutí útoků ze strany posluchačů či publika. Jako nástroj k využívání účinků sugesce se v knize představuje hypnorétorika.

Tato informacemi doslova nabitá praktická příručka je vhodná pro čtenáře se zájmem o využití rétorických dovedností, je pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a zlepšovat svůj komunikační um.

Informace v knize jsou koncipovány velmi přehledně a často i zábavnou formou, takže se čtenář při práci s knihou nenudí. Velmi poutavé jsou i příklady z praxe – projevy státníků apod. Je vidět, že autor se v oblasti rétoriky skutečně vyzná.

Roman Braun: Umění rétoriky, Portál, Praha 2009, z německého originálu přeložil Petr Babka